Ραβδοσκοπία : Μαγεία ή Επιστήμη

2014-03-01 01:05

Ραβδοσκοπία : Mαγεία ή Επιστήμη;

 Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια χαρακτηριστική ευαισθησία, που ποικίλλει από άτομο σε άτομο, σε άλλους γνωστή και σε άλλους άγνωστη. Οι άνθρωποι αυτοί, που έχουν σε υψηλό βαθμό την ευαισθησία αυτή, με απλά εργαλεία μπορούν να ανιχνεύσουν <<αντικείμενα>> που βρίσκονται στο υπέδαφος. Οι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα αυτή και ασχολούνται συστηματικά ονομάζονται ραβδοσκόποι.

Οι ραβδοσκόποι χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν στο υπέδαφος νερό, ορυκτά, αρχαιολογικές τοποθεσίες, υπόγεια καλώδια, σωλήνες ύδρευσης ή οχετούς. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο κάθε ραβδοσκόπος είναι διαφορετικά. Υπάρχουν ραβδοσκόποι που χρησιμοποιούν λυγισμένα ραβδιά, άλλοι εκκρεμή και άλλοι μόνο τα χέρια τους.

Οι δύο όμοιοι ράβδοι που χρησιμοποιούν οι ραβδοσκόποι είναι μονόκλωνα καλώδια χαλκού (απογυμνωμένα) διαμέτρου (2-3 mm) με μορφή γάμα και με διαστάσεις 46 και 20 cm αντίστοιχα.

Οι ράβδοι κρατούνται χαλαρά, είναι παράλληλοι μεταξύ τους και παράλληλοι προς το έδαφος. Αφού ηρεμήσουμε (δε χρειάζεται εκνευρισμός) κινούμαστε με σταθερή μικρή ταχύτητα προς το χώρο που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Όταν εισέλθουμε στο χώρο του προς ανεύρεση αντικειμένου, οι ράβδοι συγκλίνουν σχηματίζοντας το γράμμα (Χ).

Στη νοητή κατακόρυφο που ενώνει τις ράβδους με το έδαφος, βρίσκεται το προς ανεύρεση αντικείμενο, που μπορεί να είναι σωλήνας ύδρευσης ή η αρχή ενός υπόγειου ρεύματος νερού ή η αρχή ενός αρχαιολογικού κτίσματος στο υπέδαφος. Αν συνεχίσουμε να περπατάμε και οι ράβδοι περιστρέφονται πλέον, σημαίνει ότι ο όγκος του προς ανεύρεση αντικειμένου είναι μεγάλος. Αν είναι μικρό το αντικείμενο και το προσπεράσουμε οι ράβδοι επανέρχονται στην αρχική τους θέση. Τέλος, όταν και οι δύο ράβδοι αποκλίνουν αριστερά ή δεξιά, σημαίνει ότι το αντικείμενο βρίσκεται αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα.

Η κίνηση των ράβδων μπορεί να εξηγηθεί και αυτό είναι προσωπική άποψη, αν θεωρήσουμε ότι οι ράβδοι μαζί με το ραβδοσκόπο αποτελούν μια <<κεραία>>, που ανιχνεύει τις διαταραχές που προκαλούν τα προς ανεύρεση <<αντικείμενα>>, (τα αντικείμενα είναι υλικά με μεγάλη αγωγιμότητα στα οποία συγκλίνουν οι δυναμικές γραμμές του γήινου μαγνητικού πεδίου) στο ήρεμο σχετικά γήινο μαγνητικό πεδίο.

 

 

Ας .. προσπαθήσουμε

α). Φτιάξτε ένα ζευγάρι ράβδων από χαλκό ή αλουμίνιο ή απλό σύρμα, με τις απαιτούμενες διαστάσεις.

β). Τοποθετείστε σε ανοιχτό χώρο π.χ κλειδιά ή μία λεκάνη με νερό, και προσπαθήστε να ανιχνεύσετε τα <<αντικείμενα>> με τις ράβδους, περνώντας από πάνω ή από αριστερά ή από δεξιά. Αν έχετε σωλήνες ύδρευσης (μεταλλικές ή πλαστικές) στο υπέδαφος της αυλής του σχολείου σας, δοκιμάστε να τις βρείτε με τις ράβδους που φτιάξατε.

 

 Καλή τύχη