Προσφυγή της ΟΛΜΕ

2014-03-11 13:51 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «myschool»