Σπουδές

        1.  ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗMΩN (Λίαν Καλώς)  Πανεπιστήμιο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-  Eτος απόκτησης: 1979

      2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι

         1.   ΜSc ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-   Πανεπιστήμιο  ΑΘΗΝΩΝ  - Έτος απόκτησης 1983

         2. MSc Σπουδές στην Εκπαίδευση  - ΕΑΠ

                  Θέμα : " Ο χάρτης εννοιών ως εργαλείο διερεύνησης και αξιολόγησης των προτέρων αντιλήψεων των μαθητών"                                 ('Αριστα 10)

                    α.  Πιστοποιητικό μεταπτ. ειδίκευσης στη θεμ. ενότητα :    «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

                    β.    Πιστοποιητικό μεταπτ. ειδίκευσης στη θεμ. ενότητα :    «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών»

                    γ.   Πιστοποιητικό μεταπτ. ειδίκευσης στη θεμ. ενότητα: "Διδακτική Φυσικών Επιστημών"

                    δ.   Πιστοποιητικό μεταπτ. ειδίκευσης στη θεμ. ενότητα : " Εκπαίδευση Ενηλίκων"