Πιστοποιήσεις

            α.             Πιστοποιητικό επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στη «Διοίκηση Εκπαίδευσης»

                        Πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ, 60 ωρών, χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ

            β.         Πιστοποιητικό επιμόρφωσης  στη «Πληροφορική».

                        Πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ, 45 ωρών.

            γ.         Πιστοποιητικό επιμόρφωσης  στη «Διδακτική του Ηλεκτρισμού»

Πρόγραμμα στα πλαίσια της Κινητικότητας των Εκπαιδευτικών, χρηματοδοτούμενο από το ΕΙΝ , 60 ωρών, που υλοποιήθηκε στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.

            δ.         Πιστοποιητικό στις Νέες Τεχνολογίες (ΥΠΕΠΘ).

            ε.         Πιστοποιημένος Επιμορφωτής στην ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ

            στ.       Πιστοποιημένος Επιμορφωτής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ της ΓΓΕΕ).

            ζ.        Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στην  "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" 60 ωρών 

                        στο Strathclyde University (Γλασκώβη)

            η.        Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στην "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 

                       ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ"  60 ωρών στο University of Helsinki 

            θ.       Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας στην Εκπαίδευση 96 ωρών .  (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης)