Ερευνητική Δράση

α.   Συμμετείχα ενεργά στο πρωτοποριακό πρόγραμμα "4 + 1 Πειράματα", τόσο στο στάδιο της υλοποίησης, με την κατασκευή από μένα 100 χρονομετρητών, όσο και στην εφαρμογή του, με την παρουσίαση της διδακτικής μου εμπειρίας στο ΕΚΦΕ Αιτ/νίας. Η εργασία και τα πορίσματα παρουσιάστηκαν και στο Πανελλαδικό Συνέδριο Φυσικής στο Ηράκλειο .

β.   Συνεργάσθηκα με τον Σχολικό Σύμβουλο Ν. Δαπόντε για την οικοδόμηση εκπ/κού λογισμικού Φυσικής  σε γλώσσα Logo.

            γ.   Εργάσθηκα ερευνητικά στο Παν/μιο Ιωαννίνων για 9 μήνες με θέμα την προσρόφηση του Υδρογόνου από ευγενή μέταλλα και τιτάνιο, για χρήση ως μελλοντικού καυσίμου.