Επιμορφωτική Δράση

α.        Δίδαξα στο ΠΕΚ  Πατρών, ως Επιμορφωτής, σε διάφορες περιόδους τα μαθήματα του Λυκείου :

         Πληροφορική, Φυσική, Χημεία και Βιολογία.     

        ( Από 1-4-1996 έως 30-6-1996, Από 1-4-1997 έως 30-6-1997, Από 2-9-1997 έως 15-9-1997, Από 5-3-1998 έως 27-3-1998, Από 7-9-1998 έως 6-10-1998, Από 1-4-1998 έως 30-6-1998).

β.         Δίδαξα 80 ώρες Πληροφορική (Βασικές δεξιότητες Ι και ΙΙ ) στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων  Ν. Αιτωλ/νίας (2004-2005 ΙΔΕΚΕ της ΓΓΕΕ)).