Επαγγελματική Εμπειρία

α. Δίδαξα για 27 χρόνια τα μαθήματα του κλάδου ΠΕ04 σε Γ/σια και Λύκεια       

β.  Δίδαξα για 9 μήνες στο Ε' Τομέα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, όπου εργάστηκα ως Επιστημονικός Συνεργάτης (Από  τον 10ο του 1978 έως τον Ιούνιο του 1979)

γ.   Δίδαξα στο  ΠΕΚ  Πατρών, ως Επιμορφωτής, σε διάφορες περιόδους τα μαθήματα του Λυκείου :

Πληροφορική, 

Φυσική, 

Χημεία και 

Βιολογία.      ( Από 1-4-1996 έως 30-6-1996, Από 1-4-1997 έως 30-6-1997, Από 2-9-1997 έως 15-9-1997, Από 5-3-1998 έως 27-3-1998, Από 7-9-1998 έως 6-10-1998, Από 1-4-1998 έως 30-6-1998).

δ.    Δίδαξα για έξι (6) εξάμηνα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πληροφορική (Από το 2004 έως το 2006), όπου εργάσθηκα ως Επιστημονικός Συνεργάτης

ε.     Επιμορφωτής (80 ώρες) στην Πληροφορική (Βασικές δεξιότητες Ι και ΙΙ ) στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων  Ν. Αιτωλ/νίας (2004-2005 ΙΔΕΚΕ της ΓΓΕΕ)).

στ.   Επιμορφωτής (48) ώρες σε Εκπ/κούς στην  Πληροφορική στην ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ