Διοικητική Εμπειρία

    α. Διευθυντής Δ/βάθμιας Εκπ/σης  Λευκάδας από το 2010
 
    β. Διευθυντής Γενικού Λυκείου για 14 χρόνια (1996-2010).
 
    γ. Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αλυζίας για 5 χρόνια (2000-2005)
 
    δ. Μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας από το 2011
 
    ε. Μέλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αλυζίας για 5 χρόνια
 
    στ. Γραμματέας του Αθλητικού Ομίλου Μύτικα για 2 χρόνια