Παιδαγωγικά

Το Σχολείο και οι Γονείς

2014-03-11 14:24
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ανάμεσα στο σχολείο, το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και τους γονείς υπάρχει μια σχέση αλληλεπίδρασης. Οι γονείς αντιμετωπίζονται όχι μόνο ως εταίροι και υποστηρικτές στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και ως ομάδα πίεσης. Οι γονείς, είτε ως πρόσωπα είτε ως ομάδα...

Γενικοί Προβληματισμοί

2014-03-01 13:51
ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (1996 Εισήγηση στο Σύλλογο Διδασκόντων)  Αγαπητοί συνάδελφοι με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς και με αφορμή την άσκηση για πρώτη φορά διευθυντικών καθηκόντων θεωρώ ότι πρέπει να σας «προκαλέσω» για έναν γόνιμο προβληματισμό-συζήτηση γύρω από θέματα ουσίας...

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

2014-02-19 11:38
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών