Εκπαίδευση

Η Επιστημολογία της Επιστήμης

2014-02-14 01:44
Η Επιστημολογία της Επιστήμης - Γκαμπρέλας Μιλτιάδης Εισαγωγή Η επιστημολογία πραγματεύεται τη φύση της επιστημονικής γνώσης καθώς και το πώς αυτή παράγεται. Στην εργασία αυτή εξετάζουμε  στοιχεία από τις επιστημολογικές εικόνες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 : «Θερμότητα» του βιβλίου της...

Από την Επιστήμη των Επιστημόνων στην Επιστήμη του Σχολείου

2014-02-14 01:37
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΛΤΙΑΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα στην περιοχή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών έχει δείξει ότι οι αντιλήψεις των ενηλίκων, που έχουν περάσει από το σχολικό σύστημα, σχετικά με τις έννοιες και...

Ο στρατηγικός και λειτουργικός προγραμματισμός των εκπαιδευτικών μονάδων

2014-02-14 01:33
«Ο στρατηγικός και λειτουργικός προγραμματισμός και ο απολογισμός ως άξονας της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής των εκπαιδευτικών μονάδων»   ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   Εισαγωγή Η αποτελεσματικότητα του έργου ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και η συνολική ανάπτυξή του, οφείλεται οπωσδήποτε...

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

2014-02-14 01:30
    Οριοθετώντας τη διαμόρφωση συστηματικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: αρχές, όροι και προϋποθέσεις    ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ...

Εσωτερική Αξιολόγηση

2014-02-14 01:25
    Η εσωτερική αξιολόγηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια διαρκώς εκτείνεται ο προβληματισμός γύρω από την ποι­ότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, την ανταπόκριση του σχολείου στις σύγχρονες απαιτήσεις, την εξέλιξη και την...